0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/nightwish-nemo.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=SO4LyKd-Hwsendofvid
[starttext]

NIGHTWISH - Nemo


[endtext]

NIGHTWISH - Nemo

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/nightwish-bye-bye-beautiful.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=hTdhXxxWREoendofvid
[starttext]

Nightwish - Bye Bye Beautiful


[endtext]

Nightwish - Bye Bye Beautiful

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/nightwish-amaranth.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=GdZn7k5rZLQendofvid
[starttext]

Nightwish - Amaranth


[endtext]

Nightwish - Amaranth

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/poets-of-fall-fragile.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=nzuLEfayNFcendofvid
[starttext]

Poets of the Fall - Fragile


[endtext]

Poets of the Fall - Fragile

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/poets-of-fall-someone-special.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=1a65b9JDG0Iendofvid
[starttext]

Poets of the Fall - Someone Special


[endtext]

Poets of the Fall - Someone Special

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/poets-of-fall-late-goodbye.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=atKv1JyQgV8endofvid
[starttext]

Poets of the Fall - Late Goodbye


[endtext]

Poets of the Fall - Late Goodbye

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/poets-of-fall-save-me.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=l_hUAjCvz14endofvid
[starttext]

Poets of the fall - Save me


Poets of the fall - Save me

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/poets-of-fall-sleep.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=5WCgX4VQp2oendofvid
[starttext]

Poets Of The Fall - Sleep


[endtext]

Poets Of The Fall - Sleep

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/69-eyes-august-moon.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=WLZxH1AuDa4endofvid
[starttext]

The 69 Eyes - August Moon


[endtext]

The 69 Eyes - August Moon

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/69-eyes-ghost.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Nn1mMlnnH-Eendofvid
[starttext]

The 69 eyes feat. Apocalyptica - Ghost


[endtext]

The 69 eyes feat. Apocalyptica - Ghost

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/apocalyptica-beautiful.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=-Pu__L5IwxIendofvid
[starttext]

Apocalyptica - Beautiful


[endtext]

Apocalyptica - Beautiful

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/apocalyptica-not-strong-enough.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Im_0t0ReX6cendofvid
[starttext]

Apocalyptica - Not Strong Enough


[endtext]

Apocalyptica - Not Strong Enough

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/apulanta-armo.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=1N9kacZ1pjwendofvid
[starttext]

Apulanta - Armo


[endtext]

Apulanta - Armo

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/club-for-five-youre-voice.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Q-em-NIFuZwendofvid
[starttext]

Club For Five-You're The Voice


[endtext]

Club For Five-You're The Voice

0
[postlink]http://tarja-mytube.blogspot.com/2010/08/club-for-five-brothers-in-arms.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=7tbvlaa8m3cendofvid
[starttext]

Club For Five - Brothers In Arms


[endtext]

Club For Five - Brothers In Arms